CHIẾN BINH ROBOTS

CHIẾN BINH ROBOTS
Xem

Bộ Lắp Ráp CHIẾN BINH ROBOTS Transformers Lele Brother 8519

Bộ lắp ráp Chiến Binh Lele Brother (8519) lấy cảm hứng thiết kế từ bộ phim “Transformer”. Bộ gồm có...

224,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU Transformers G5 - Megatron

Thông tin sản phẩm: Transformers Megatron- Kích thước thành phẩm: 180*110*270mm- Quy cách hộp: 280*210*45mm- Số tấm: 8 tấm- Số chi...

2,368,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU CHIẾN BINH ROBOTS - Thủ lĩnh Optimus Prime (black version)

Thông tin sản phẩm: Transformers G1 Optimus Prime- Kích thước thành phẩm: 145*80*240mm- Quy cách hộp: 210*270*47- Số tấm: 6 tấm-...

2,245,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU N016 Robot Bóng đêm - Despair Ripper

Thông tin sản phẩm: Despair Ripper- Kích thước thành phẩm: 200*125*65m- Số tấm: 6 tấm- Số chi tiết: 126 loại- Quy...

857,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU N031 Jetfire Pheonix

'Pheonix- Kích thước: 110*110*65mm- Số tấm:2 tấm- Số chi tiết: 34 loại- Quy cách hộp: 110*110*23.5mm- Độ khó: 2/9 sao-...

394,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU Transfomers G5 Bumblebee Join Movable

Mô hình kim loại MU L036-C CHIẾN BINH ROBOTS G5 Join Movable mô phỏng từ nhân vật Bumblebee trong bộ...

1,917,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU Transformers - Optimus bán thân

Transformers 5 Optimus Prime- Kích thước thành phẩm: 150*85*185mm- Quy cách hộp: 210*270*23.5mm- Số tấm: 5 tấm- Số chi tiết:...

1,917,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU Transformers - Xe tải Western Star Optimus Prime

Thông tin sản phẩm: Western Star Trucks- Kích thước thành phẩm: 160*60*75mmQuy cách hộp: 260*130*23.5mm- Số tấm: 3 tấm- Số chi...

1,274,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU Transformers - Xe tải Western Star Optimus Prime (Phiên bản Giáng sinh)

Thông tin sản phẩm: Western Star - Christmas Edition- Kích thước thành phẩm: 120*60*60mm- Quy cách hộp: 260*130*23.5mm- Số tấm:...

1,017,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU Transformers G1 - Thủ lĩnh Optimus Prime (full version)

Thông tin sản phẩm: Transformers G1 Optimus Prime- Kích thước thành phẩm: 145*80*240mm- Quy cách hộp: : 210*270*47- Số tấm:6 tấm-...

1,657,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU Transformers G1 - Bumblebee

Thông tin sản phẩm: Transformers G1 Bumblebee- Kích thước thành phẩm: 150*70*180mm- Quy cách hộp: 270*210*47mm- Số tấm: 4 tấm- Số...

1,274,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU Transformers G1 - Jazz

Thông tin sản phẩm'Transformers G1 Jazz- Kích thước thành phẩm: 145*110*185mm- Số tấm: 6 tấm- Số chi tiết: 345 loại-...

1,552,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU Transformers G5 - Thủ lĩnh Optimus Prime

Thông tin sản phẩm: Transformers 5 Optimus Prime- kích thước thành phẩm: 140*60*235mm- Quy cách hộp: 270*210*47mm- Số tấm: 8 tấm-...

2,116,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU Transformers G5 - Sqweeks

Transformers 5 Sqweeks- Kích thước thành phẩm: 76*60*123mm- Quy cách hộp: 210*130*23.5mm- Số tấm: 4 tấm- Số chi tiết: 98...

513,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU Transformers mini - Jetfire, Hot Rod, Hound, Soundwave, Scorponok, Cyclonus

Thông tin sản phẩm: Transformers G1 Mini Transformers Set (6 types)Kích thước tấm: 110*190mmThành phẩm: Jetfire 40*43*69 - Hot Rod 40*43*63...

1,466,000₫

Scroll To Top