NHÂN VẬT GIẢ TƯỞNG

NHÂN VẬT GIẢ TƯỞNG
Xem

Bộ lắp ráp Tàu chiến Đảo hải tặc One Piece Golden Merry Lele Brother 6282

Bộ lắp ráp mô hình Tàu chiến Đảo hải tặc One Piece Golden Merry Lele Brother 6282 được thiết kế...

99,000₫

Bộ lắp ráp Tàu chiến Đảo hải tặc One Piece Thousand Sunny Lele Brother 6228

Bộ lắp ráp mô hình Tàu chiến Đảo hải tặc One Piece Thousand Sunny Lele Brother 6228 được thiết kế...

99,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU N007 Game StarCraft - Nhà lính Terran

'Interstellar barracks- Kích thước: 95*60*70mm- Số tấm: 3 tấm- Số chi tiết: 71 loại - Quy cách hộp: 260*130*23.5mm- Độ...

394,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU N020 Thor Armour - Binh chủng Thor

'Thor Armour- Kích thước thành phẩm: 125*125*140mm- Quy cách hộp: 260*210*47mm- Số tấm: 12 tấm- Số chi tiết: 383 loại...

1,725,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU N061 Galaxy Craft - Xe tăng Scarlet Knight

Thông tin sản phẩm: Scarlet knight- Kích thước thành phẩm: 140*130*60mm- Số tấm: 3 tấm- Số chi tiết: 188 loại- Quy...

857,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU N14 Game Starcraft - Lô cốt nhà Terran

'Block House- Kích thước thành phẩm: 70*75*32mm- Số tấm: 1 tấm- Số chi tiết: 32 loại- Quy cách hộp: 260*130*23.5mm-...

359,000₫

Đồ chơi lắp ghép mô hình kim loại MU Tôn Ngộ Không - King of Monkey

Thông tin sản phẩm: King of Monkey- Kích thước thành phẩm: 220*150*220mm- Số tấm:4 tấm- Số chi tiết: 109 loại- Quy...

914,000₫

Đồ chơi lắp ráp mô hình kim loại MU N017 Vũ khí hủy diệt - Game Starcraft

Thông tin sản phẩm: Blood tomahawk & Destruction hammer- Kích thước thành phẩm: 160*60*30mm/110*40*50mm- Số tấm: 2 tấm- Số chi tiết:...

394,000₫

Đồ chơi lắp ráp mô hình kim loại MU N025 Siege Edition Tank Game Starcraft

'Siege Edition Tank - Kích thước thành phẩm: 150*145*110mm- Số tấm: 9 tấm- Số chi tiết: 173 loại - Quy...

1,146,000₫

Đồ chơi lắp ráp mô hình kim loại MU L028 Nano Core - Chiến binh Bader

'Nano core - Bader- Kích thước thành phẩm: 160*110*120mm- Số tấm: 6 tấm- Số chi tiết: 130 loại- Quy cách...

857,000₫

Đồ chơi lắp ráp mô hình kim loại MU L052 Game Tân Thời Minh Nguyệt - Tướng Long Thư

Longju- Kích thước thành phẩm: 180*260*250mm- Số tấm: 3 tấm- Số chi tiết: 101 loại- Quy cách hộp: 260*130*23.5mm- Độ...

973,000₫

Đồ chơi lắp ráp mô hình kim loại MU N005 - Robot Gundam Obsidian Arms

'Obsidian Arms- Kích thước thành phẩm: 30*60*80mm- Số tấm: 3 tấm- Số chi tiết: 90 loại- Quy cách hộp: 260*130*23.5mm-...

509,000₫

Đồ chơi lắp ráp mô hình kim loại MU N011 Robot Gundam - Light Emperor

'Imperial Armor- Kích thước thành phẩm: 58*78*135mm- Số tấm: 6 tấm- Số chi tiết: 91 loại- Quy cách hộp: 260*130*23.5mm-...

741,000₫

Đồ chơi lắp ráp mô hình kim loại MU N015 Battlecruiser Game Starcraft

'BattleCruiser- Kích thước thành phẩm: 160*140*130mm- Số tấm: 13 tấm- Số chi tiết: 445 loại- Quy cách hộp: 260*210*47mm- Độ...

1,552,000₫

Scroll To Top